Chrístopher Casas

Director de Comunicació

ChrisSq

Correu electrònic: comunicacio@cjb.cat