Clara Gené Ferret

Tècnica de Drets de Ciutadania, Salut i Emergència Climàtica

Correu electrònic: dretscivils@cjb.cat