Cristina Castilla Martínez

Vocal- Boca Ràdio

Twitter: @_criscastilla

Correu electrònic: ccastilla@cjb.cat

Entitat: Boca Ràdio