Joana Rafart Alaball

Directora de Participació i Projectes

JoanaSq

Correu electrònic: participacio@cjb.cat