Joana Rafart Alaball

Directora de Participació i Programes

Correu electrònic: participacio@cjb.cat