Jordi Capell Aran

Gerent

jordi equip

Correu electrònic: gerencia@cjb.cat