Jordi Capell Aran

Gerent

Correu electrònic: gerencia@cjb.cat