Jordi Viñals

Tècnic de Justícia Global i Emancipació

Correu electrònic: global@cjb.cat