Laura Gràcia i Jódar

Tècnica de Drets de Ciutadania, Salut i Emergència Climàtica

laurasq

Correu electrònic: dretscivils@cjb.cat