Marta Noguera Erice

Tècnica d’administració i suport a projectes

Correu electrònic: cjb@cjb.cat