Ricard Mendieta Simó

Director de Participació i Projectes

RicardSq

Correu electrònic: participacio@cjb.cat