Ricard Mendieta Simó

Director de Participació i Projectes

Correu electrònic: participacio@cjb.cat