Un equip d’equips

El CJB el formen entitats, secretariat i equip tècnic. L’equip tècnic i el secretariat el formen persones que desenvolupen diferents tasques per a l’organització.

El Secretariat el formen actualment 9 representats electes de diferents entitats membres de ple dret del CJB. És l’òrgan  ordinari  i d’execució de linies del CJB. En poden formar part fins a un total d’12 persones.

L’equip tècnic actualment el formen 7 persones, les quals executen les decisions preses en el si del secretariat, els espais de participació i donen suport en la consecució de les línies aprovades en assemblea anualment.

  Secretariat

 • Ann Desola

  Presidència- Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)

  Contacte: presidencia@cjb.cat
  És responsable d’Estudiantils, Feminismes, el projecte Bòsnia i referent del CRAJ.

 • Luis Fernández

  Vicepresidència- Acció Escolta de Catalunya (AEC)

  Contacte: vicepresidencia@cjb.cat
  És responsable d’Educació, Sostenibilitat i Polítiques, i referent de l’Espai Jove La Fontana.

 • Pau Cruz

  Secretari- Jovent Republicà

  Contacte: pcruz@cjb.cat
  És responsable d’Habitatge, Pau i Cooperació, Territori i el projecte Sàhara Occidental.

 • Eric Morillo

  Administrador- ALC Stronghold

  Contacte: emorillo@cjb.cat
  És responsable dels programes d’Univers Alternatiu, Cultura i la Lali Jove.

 • Marta Torns

  Vocal- Esplais Catalans (Esplac)

  Contacte: mtorns@cjb.cat
  És responsable de Salut, Participació Infantil i el projecte Visc, Convisc, Participo!

 • Guillermo Fernández

  Vocal- Joventuts d'Unitat Progressista (JUP)

  Contacte: gfernandez@cjb.cat
  És responsable de Diversitat Funcional i Esports

 • Nacho Kolakovic Colantonio

  Vocal- Joventut Socialista de Catalunya (JSC)

  Contacte: nkolakovic@cjb.cat
  És responsable de LGBTI+ i Ocupació.