Un equip d’equips

El CJB el formen entitats, secretariat i equip tècnic. L’equip tècnic i el secretariat el formen persones que desenvolupen diferents tasques per a l’organització.

El Secretariat el formen actualment 10 representats electes de diferents entitats membres de ple dret del CJB. És l’òrgan  ordinari  i d’execució de linies del CJB. En poden formar part fins a un total d’12 persones.

L’equip tècnic actualment el formen 7 persones, les quals executen les decisions preses en el si del secretariat, els espais de participació i donen suport en la consecució de les línies aprovades en assemblea anualment.

  Secretariat

 • AnnSq

  Ann Desola

  Presidència- Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)

  Contacte: presidencia@cjb.cat
  És responsable dels projectes Bòsnia i Visc, Convisc, Participo!

 • LuisSq

  Luis Fernández

  Vicepresidència- Acció Escolta de Catalunya (AEC)

  Contacte: vicepresidencia@cjb.cat
  És responsable d’Educatives, Emergència Climàtica i Polítiques

 • PauSq

  Pau Cruz

  Secretari- Jovent Republicà

  Contacte: pcruz@cjb.cat
  És responsable de Territori i referent de l’Espai Jove la Fontana.

 • EricSq

  Eric Morillo

  Administrador- ALC Stronghold

  Contacte: emorillo@cjb.cat
  És responsable dels programes d’Univers Alternatiu, Cultura, Lali Jove i referent de Comunicació.

 • MartaSq

  Marta Torns

  Vocal- Esplais Catalans (Esplac)

  Contacte: mtorns@cjb.cat
  És responsable de Salut i referent del CRAJ

 • GuilleSq

  Guillermo Fernández

  Vocal- Joventuts d'Unitat Progressista (JUP)

  Contacte: gfernandez@cjb.cat
  És responsable d’Esports i Diversitat Funcional

 • AmiraSq

  Amira Malainine

  Vocal- Joventut Multicultural Musulmana

  Contacte: amalainine@cjb.cat
  És corresponsable d’Interculturalitat, Feminismes i el projecte Sahara

 • Lahbib Sidahmed Hamdi

  Vocal- Sahara Dempeus

  Contacte: amartinez@cjb.cat
  És corresponsable d’Interculturalitat, Feminismes i el projecte Sahara

 • Jan Bas

  Vocal- Joventut Socialista de Catalunya (JSC)

  Contacte: nkolakovic@cjb.cat
  És responsable d’Ocupació

 • Miguel Morilla

  Vocal- Associació d'Estudiants Progressistes

  Contacte: mmorilla@cjb.cat
  És responsable d’Estudiantils i Habitatge