Notícies

Memòria explicativa del curtmetratge. Com fer-la?

Categories: BCNZoom Notícies

5 de maig de 2015

redactarRecordeu que el proper dia 22 de Maig finalitza el termini per presentar les vostres obres al Festival BcnZoom. A l’hora de fer l’entrega no oblideu cap d’aquestes elements:

  • Presentació de les obres
    El format de presentació serà: una còpia en format AVI o MOV

El lliurament de l’obra es realitzarà en un sobre tancat, indicant al dors:

  • Nom de l’entitat que presenta l’obra (i si s’escau, seu o barri)
  • Títol de l’obra

A dins del sobre hi haurà d’haver:

  • L’obra en el formats indicat
  • Una memòria explicativa del procés de creació, especificant aspectes com la participació del grup o el procés per treballar la temàtica escollida, entre d’altres aspectes que es considerin rellevants. El guió per l’elaboració de la memòria es podrà trobar al web.

A continuació us expliquem quins són els passos que heu de seguir a l’hora d’entregar la memòria de la vostra obra:


 

FESTIVAL BcnZoom 2015
MEMÒRIA DEL CURTMETRATGE

1. Presentació del grup

2. Principal tema que es treballa en el curtmetratge

3. Objectius del curtmetratge

4. Procés d’elecció del tema (com l’heu triat, quines opcions contemplàveu…)

5. Avaluació (com ha anat el procés d’elaboració, punts forts i dèbils, dificultats…)

6. Motivacions per participar en aquest projecte

Contingut relacionat