Contacte

  • Espai Bòsnia – Secretària referent: Ann Desola (adesola@cjb.cat)
  • Espai Sàhara – Secretària referent: Anna Martínez (amartinez@cjb.cat)

Tècnica referent de l’àrea: Bàrbara Casas (internacional@cjb.cat)