#10 Jove, tens dret: a vaga com a treballador o treballadora en defensa dels teus propis interessos.

hi-tens-dret-10

EXPLICACIÓ

El dret a vaga està reconegut com un dret fonamental a l’article 28.2 de la Constitució. Totes les persones treballadores tenen dret a fer vaga en defensa dels seus interessos laborals i, per tant, en cap cas l’exercici del seu dret pot comportar represàlies ni càstigs de qualsevol tipus al seu lloc de treball. Tot i que és un dret individual s’exerceix en col·lectiu, és a dir, el conjunt de treballadors i treballadores del centre o empresa s’ha de declarar en vaga i seguir els passos pertinents contemplats a la legislació per fer-ho. En qualsevol dels casos, els treballadors i treballadores tenen un conjunt de drets que els protegeixen a l’hora de fer vaga:

  • En cap cas s’extingeix la relació laboral entre la persona treballadora i l’empresa. El contracte no s’extingeix sinó que es suspèn o paralitza temporalment. Per aquest motiu durant la vaga la persona treballadora no ha de complir amb les seves obligacions laborals tot i que això fa que per les jornades de vaga, no percebi el seu salari.

  • Mentre duri la vaga els treballadors i treballadores no ocuparan el seu lloc de treball però no poden impedir que aquelles persones que no vulguin sumar-se a la vaga accedeixin al seu lloc de feina. Seguint la mateixa lògica, l’empresa no pot cobrir amb treballadors externs o interns els llocs de treball de les persones en vaga.

  • Fer vaga no és una causa d’acomiadament ni justifica cap tipus de sanció, càstig o represàlia.

  • Quan finalitza la vaga i arriba el moment de cobrar un altre cop el salari, l’empresa descomptarà del salari dels treballadors i treballadores el total de dies no treballats i la part proporcional de les pagues extres, dies festius i el descans setmanal. El descompte no pot efectuar-se sobre la retribució de les vacances ni en la durada d’aquestes.

Què passa en el cas de les vagues generals convocades pels sindicats?

Quan es tracta d’una vaga d’àmbit nacional els treballadors i treballadores no han d’acomplir cap tipus de tràmit addicional ni realitzar cap preavís a l’empresa. Si tens intenció de fer vaga comptes amb les mateixes proteccions que en el cas anterior i, en cap cas, pot suposar-te represàlies ni perjudicis de cap tipus.