Notícies

Més atur, més formació i menys emancipació

Categories: Formació Món laboral

25 de setembre de 2012

Fa unes setmanes, l’Observatori Català de la Joventut presentava un informe sobre l’estat de la joventut a Catalunya durant aquest 2012. Llegir-lo, no fa més que reforçar-nos en la necessitat de re-llençar la campanya “No Claudiquis!” amb molta força, ja que una de les conclusions a les que arriba és que: “La crisi econòmica i financera està impactant de manera molt específica en la població juvenil; […]. Els i les joves són un col·lectiu permeable al canvi i aquestes transformacions socials tenen una repercussió en les seves condicions de vida, […]”.

Màxim històric d’atur

Durant el passat 2011, la taxa d’atur de la població jove no ha parat de créixer, tancant el segon trimestre d’aquest 2012 en un màxim històric, una taxa d’atur del 37,1% entre els joves de 16 a 29 anys. Si ens fixem, però, en la franja d’edat que es concentra entre els 16 i els 24 anys, trobem un esgarrifador 51,6% de joves aturats. Dades que indiquen l’extrema dificultat que suposa trobar una primera feina a dia d’avui. Aquestes xifres quasi dupliquen les de les taxes d’atur de la població general, situades en un 22%. Si a això hi afegim que, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), només dos de cada vuit joves que estan a l’atur són coberts per alguna prestació o subsidi, certifiquem sense cap marge pel dubte que un dels col·lectius més afectats per aquesta crisi social, és la població juvenil.

Però… i aquells i aquelles joves que han aconseguit un treball? Tampoc estan de sort, ja que segons els indicadors acostumen a tenir pitjors contractes, amb pitjors remuneracions i amb una protecció social més deficient.

Si mirem detingudament quins són els ingressos bruts que reben de mitjana les treballadores i treballadors d’entre 16 i 24 anys, trobem que arriben als 1062,9€ mensuals, fet que implica un ingrés net de menys de 1000€ al mes. D’altra banda, la taxa de temporalitat (proporció de contractes temporals, enfront al total de contractes) és de prop del 40%, més del doble de la de la població major de 29 anys.

 La baixada de preus de l’habitatge no és suficient

Com és de suposar, totes aquestes dificultats en el camp laboral, arrosseguen a les i els joves a tenir problemes a l’hora d’accedir a un habitatge. La taxa d’emancipació (proporció de joves que viuen fora de la llar de la família d’origen) continua descendint des de l’any 2007, coincidint amb l’esclat de la crisi i situant-se en un 27,7 % de joves emancipats/des a finals del 2011. No s’ha notat, per tant, el fort descens del preu de l’habitatge, que ha arribat a caure un 66% (arribant a una mitja de 598,4€ mensuals) en el cas dels lloguers. Això és degut, segurament, a que l’estructura del mercat s’ha organitzat entorn a un model de compra-venda i que tot i que hagin disminuït, els preus continuen sent massa elevats pels sous que perceben els pocs joves que poden treballar.

Més formació

Tot i la dramàtica situació, les i els joves de Catalunya van deixant el concepte de joves Ni-Ni cada vegada més lluny. Si observem la taxa d’escolarització als 17 anys, podem veure la voluntat de la població juvenil a continuar estudiant més enllà del període obligatori. Veiem com aquesta ha augmentat 17 punts en els últims 9 cursos, arribant durant el 2009-2010 a xifres properes al 80%. Sembla, doncs, que davant les dificultats per trobar feina les i els joves de Catalunya no es resignen i continuen apostant per fugir dels tòpics.

Una vegada fet l’anàlisi de la situació, continuem fermament amb el convenciment del deure de proporcionar totes aquelles eines que estiguin a les nostres mans per enfortir a les i els joves de Barcelona de cara a fer front a la seva emancipació. Tot i que aquestes no són gaires, si que podem proporcionar un coneixement rigorós de tota la informació sobre els diferents recursos dels quals disposem per facilitar-nos aquest procés. També de tots aquells mecanismes que queden poc clars i que es poden traduir en despeses no esperades o directament innecessàries.

Fonts:

Observatori Català de la Joventut. “Estat de la Joventut 2012”, Barcelona, 2012

Observatori Català de la Joventut. “Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 2n trimestre de 2012”, Barcelona, 2012

Contingut relacionat