Notícies

El CJB critica la manca de transversalitat i de participació amb què s’ha impulsat el Pla 16-19

Categories: Formació

10 d'octubre de 2012

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) critiquem la manca de participació i l’opacitat del procés de redacció el “Pla 16-19”, així com la utilització d’un llenguatge inapropiat i estigmatitzador de la joventut en el seu redactat.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) constatem que el Pla 16-19, mesura presentada pel govern de l’Ajuntament de Barcelona, inclou una justificació i proposa unes mesures amb uns objectius molt més ambiciosos dels que realment pot assolir i que aborden les conseqüències però obliden les causes de fons del fracàs escolar.

Des del CJB també volem posar èmfasi en el fet que el Pla fa un ús irresponsable del terme “joves ni-ni“, incorrent així en una estigmatització del col·lectiu juvenil contra la qual hem lluitat de fa anys. El concepte “ni-ni”, esdevingut tristament cèlebre arran d’un programa televisiu el tancament del qual va ser demanat conjuntament pel CJB, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el propi Secretari de Joventut de la Generalitat de Catalunya, ha estat denunciat en reiterades ocasions per diversos actors de les polítiques de joventut, i diversos estudis rigorosos han demostrat la seva invalidesa per a tractar la problemàtica d’una petita minoria de joves que no estudien ni treballen, ni proven de fer-ho. La seva aparició indiscriminada en la justificació del “Pla 16-19”, que no compta amb referències metodològiques ni teòriques, justament la mateixa setmana que es presentava l’estudi “Generació ni-ni”: estigmatització i exclusió social publicat per l’Observatori Català de la Joventut, és simptomàtic del desconeixement total dels seus redactors pel que fa a les tendències i aportacions més recents en matèria de joventut.

Aquesta desvinculació és el resultat d’un divorci total entre els àmbits d’Educació i de Joventut, en un abandó flagrant de la perspectiva transversal que han propugnat i caracteritzat les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Barcelona des del primer Projecte Jove de 1985. La transversalitat i la integralitat han estat sempre principis rectors irrenunciables de l’actuació municipal en matèria de joventut, i des del CJB continuem defensant aferrissadament la necessitat d’un abordatge transversal sota la direcció i el seguiment de la Regidoria d’Adolescència i Joventut, que compti amb el paper del Consell de la Joventut com a agent impulsor, validador i avaluador extern de les polítiques aplicades.

En últim terme, i referent al propi objectiu del “Pla 16-19”, des del CJB no en fem una valoració totalment negativa, atès que celebrem el fet que l’Ajuntament de Barcelona cobreixi part de les places dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). Tanmateix, trobem a faltar un esment explícit a l’evidència que, si ho ha de fer, és perquè el Govern de Generalitat prèviament ha retallat dràsticament (-45%) el pressupost assignat per a la seva realització. En l’època d’una crisi econòmica que s’ha acarnissat amb el col·lectiu jove, des de les entitats de l’associacionisme juvenil no podem admetre ni entendre que es retallin els programes destinats a la l’emancipació dels i les joves en els seus vessants formatiu, laboral, domiciliar o personal. Per superar la situació actual cal valentia política i no escatimar recursos per a la joventut, present i futur de la societat.

Referències bibliogràfiques

CONSELL DE LA JOVENTUT DEBARCELONA: “Units contra el tòpic dels ‘ni-ni'”. Número del Diari Amic de 20 minutos dedicat al CJB, aparegut el 18/01/2012. Disponible en aquest enllaç.

NAVARRETE, L. (dir.) (2011): Desmontando a ni-ni. Un estereotipo juvenil en tiempos de crisis. Madrid: Instituto de la Juventud. Disponible en aquest enllaç.

SERRACANT, Pau (2012): “Generació ni-ni”, estigmatització i exclusió social. Gènesi i evolució d’un concepte problemàtic i proposta d’un nou indicador. Col·lecció “Aportacions”, 48. Barcelona: Direcció General de Joventut – Generalitat de Catalunya. Disponible en aquest enllaç.

 

Contingut relacionat