Notícies

Es reuneuix la Taula Permanent d’Avaluació i Seguiment del Pla de Xoc contra l’atur juvenil

Categories: Món laboral

11 de febrer de 2013

consell-habitatgeEl Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) hem estat convidats a participar com a membres de la Taula Permanent d’Avaluació i Seguiment del Pla de Xoc contra l’atur juvenil, inclosa dins la “Taula Empresa-Treball” de Barcelona Creixement
Fa temps que insistim en la necessitat d’una actuació urgent en matèria d’emancipació juvenil que posés remei a les dues gravíssimes epidèmies que afecten la joventut barcelonina: un atur desorbitat i incontrolable, i un èxode creixent de joves cap a l’estranger. Ja ho vam proposar fa mesos en el procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM 2012-2015), però no va ser fins el passat 18 de gener que es va materialitzar en mesures específiques recollides en un Pla de Xoc, aprovat per l’oposició del Plenari i l’abstenció del Govern municipal.

La primera trobada constituent de la Taula ha servit per a què cadascun dels agents participants -administracions, partits polítics, sindicats, patronals, entitats socials i universitats- fixés la seva posició al respecte de les mesures proposades, tot incidint en quins aspectes haurien de ser més prioritaris de cara a l’aplicació del Pla de Xoc. En global ha estat una reunió amb una vintena intervencions molt genèriques i amb poca concreció, a l’espera de rebre una exposició més detallada de les actuacions previstes, que inclogui indicadors i un sistema d’avaluació.

Des del CJB hem defensat que l’atur juvenil no és un fet de conjuntura, sinó un element estructural al model de creixement econòmic de les darreres quatre dècades, fonamentat en la desindustrialització i la descapitalització sota unes lògiques irracionals que només beneficiaven l’especulació immobiliària. Aquest model ha conduït a la situació actual que presenta un esquema desdibuixat fruit de molts anys en què s’ha produït una seducció perversa a tota una generació, oferint millors sous per a qui abandonés els estudis prematurament per anar a treballar a sectors de poca qualificació com la construcció, mentre es penalitzava aquells joves que persistien en l’educació superior, condemnant-los a malviure a base de beques i contractes de pràctiques amb sous miserables.

El Pla aprovat, l’entenem com una teràpia de xoc per aturar la sagnia i baixar la febrada, permetent posar les bases per a un tractament de llarga durada que pugui revertir el dramàtic escenari actual. En aquest sentit, hem demanat més concreció en les propostes, exercici que per part del CJB i les entitats juvenils està recollit amb les aportacions fetes en els darrers mesos dins el procés d’elaboració del nou Pla Jove 2013-2015 de la ciutat.

 

Contingut relacionat