Notícies

Una generació en perill

Categories: Món laboral Recursos

14 de maig de 2013

L’Organització Internacional del Treball (OIT) ha elaborat un estudi per analitzar la crisi d’ocupació que afecta a la gent jove d’arreu del món. L’informe, titulat “Tendències mundials de l’ocupació juvenil 2013: Una generació en perill”, ofereix estadístiques actualitzades sobre les taxes d’atur juvenil a nivell regional i mundial.

L’OIT calcula que l’any 2013 hi ha 73’4 milions de persones joves desocupades d’entre 15 i 24 anys a tot el món, representant una taxa de desocupació del 12,6%. Aquesta taxa, però, augmenta considerablement en les economies avançades i la Unió Europea, situant-se al 18,1%, la xifra més elevada de les últimes dues dècades. També es calcula que entre el 2008 i el 2012 el número de persones joves desocupades ha augmentat en més de 2 milions suposant un creixement de quasi el 25%.

Aquesta situació obliga a la gent jove a ser menys selectiva amb les feines que està disposada a acceptar, augmentant així el nombre de joves que accepten treballs a temps parcial o contractes temporals no per pròpia decisió sinó per necessitat. La crisi de l’ocupació juvenil en les economies avançades també es reflexa en en la menor qualitat de l’ocupació i en que es destina més temps a la recerca de treball.

Un dels majors problemes que situa i descriu l’OIT, fa referència al desajustament de competències. La sobreeducació i l’excés de competències coexisteixen amb la subeducació i la falta de competències. Per una banda trobem a les persones joves amb menor qualificació, les quals es situen a la base de la piràmide educacional i que cada cop es deteriora més la seva posició en el mercat de treball. D’altra banda, apareixen les persones joves amb nivells d’educació elevada que desenvolupen feines per les quals estan sobreeducades desplaçant, encara més, als joves de la base de la piràmide educacional.

Segons l’OIT aquest desajustament fa que les solucions a la crisi de l’ocupació juvenil siguin més difícils de trobar i més lentes de posar en pràctica. Alhora també provoca que la societat desaprofiti el potencial de la gent jove qualificada i perdi la possibilitat de millorar la productivitat econòmica que es podria evitar si aquesta gent jove ocupés llocs de treball en consonància amb el seu nivell de competències.

Una de les conseqüències que apunta l’OIT derivada d’aquesta situació, és l’augment de la desconfiança que la generació actual de joves té cap als sistemes socioeconòmics i polítics, fent especial esment als moviments contra l’austeritat que han sorgit a Grècia i a l’Estat Espanyol.

L’últim capítol de l’informe desglossa les cinc àrees claus per abordar aquesta problemàtica sorgides en la reunió de la Conferència Internacional del Treball del juny de 2012 composta per representants dels governs, d’empleadors i de treballadors i treballadores dels 185 membres de l’OIT:

1. Polítiques econòmiques i d’ocupació que reforcin la demanda agregada i millorin l’accés al finançament;

2. educació i formació que facilitin la transició de l’escola al treball i suposin un fre al desajustament de les competències;

3. polítiques de mercat de treball orientades a promoure l’ocupació de les persones joves més desafavorides;

4. iniciativa empresarial i ocupació per compte propi per ajudar a les persones joves aspirants a ser empresàries;

5. drets laborals basats en les normes internacionals del treball per vetllar per tal que la gent jove disfruti d’igualtat de tractament.

En definitiva, ens trobem un informe més que il·lustra la situació de precarietat i atur que pateix la gent jove d’arreu del món i en concret de la que viu a les economies avançades. Això ens reafirma, una vegada més, la necessitat que els governs de tots els nivells, abordin aquesta problemàtica social i econòmica de manera definitiva. Des del CJB pensem, però, que la manera d’encarar aquesta situació no passa, en cap cas, per la desregularització del mercat de treball ni augmentant les retallades del sector públic. La solució es troba en desenvolupar mesures d’àmbit europeu com és la Garantia Juvenil; es troba en el repartiment del treball, en la recuperació dels drets laborals històricament aconseguits per la classe treballadora, en l’augment d‘inversió en el sector públic i en la garantia d’accés a una educació pública i de qualitat.

Resum executiu de l’informe “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013: Una generación en peligro” de l‘Organització Internacional del Treball

Contingut relacionat