Notícies

Un pas més cap a la Garantia Juvenil

Categories: Formació Món laboral

28 de juny de 2013

La Comissió Europea i el Parlament Europeu es troben aquests dies reunits a Brussel·les en una Cimera que reuneix els líders dels 27 països de la Unió Europea. Aquesta Cimera té la voluntat d’afrontar, en primer lloc, la problemàtica de l’atur (especialment juvenil) a través de la Garantia Juvenil, i aconseguir donar aire al sistema financer europeu que es troba asfixiat tot i la injecció de 1,6 bilions d’euros de diner públics (que no han servit per fer arribar el crèdit a l’economia real).

Segons la Organització Internacional del Treball (OIT) l’atur entre els joves va augmentar un 24,9% a la Unió Europea entre 2008 i 2012 arribant al 2012 a un nivell sense precedents en les últimes dècades: el 18,1%. A més, segons les projeccions actuals no es preveu que la taxa d’atur juvenil baixi del 17% abans de 2016. Davant d’aquesta situació, agreujada a països del sud d’Europa com Espanya i Grècia on els nivells d’atur juvenil superen el 50%, la Comissió Europea ha decidit afrontar aquesta problemàtica ideant un pla de xoc contra l’atur juvenil.

Aquest acord suposarà la inversió de 6.000 milions d’euros entre 2014 i 2015 i fins a 2.000 milions addicionals procedent dels fons que no es gastin en aquest període. Aquests 6.000 milions d’euros es destinaran a l’anomenada Garantia Juvenil, una fórmula que ja existeix a països com Finlàndia, Suècia i Àustria, que preveu que les persones joves rebin una oferta d’ocupació, pràctiques o formació després d’haver estat 4 mesos inactiu -sense treballar i sense estudiar-.

Els càlculs del govern espanyol xifren que a l’Estat li tocarien entre 1.500 i 2.000 milions d’euros per aplicar la Garantia Juvenil, 1.900 milions d’euros en els pròxims dos anys segons els últims càlculs; el mes d’octubre haurà de presentar un pla d’aplicació per tal de rebre aquests fons.

Al Consell de la Joventut de Barcelona celebrem que els líders europeus per fi hagin entès la dimensió de la problemàtica de l’atur juvenil, una situació que no para de créixer i que té i tindrà un impacte perjudicial en les persones que el pateixen però també les societats de les quals formen part. Per això, en primer lloc, cal que la Unió Europea en conjunt ofereixi solucions a l’atur juvenil, però també cal que els Estats membres compleixin el seu paper fent canvis estructurals que suposin una millora del mercat laboral i no la desregularització d’aquest i la pèrdua de drets laborals que ha estat l’estratègia emprada fins al moment. A més, la Garantia Juvenil, només tindrà un impacte real si els diners destinats a la seva implementació no només es gestionen des de l’àmbit estatal, sinó que es fan arribar als nivells més baixos de l’administració per tal d’assegurar la subsidiarietat i la creació de llocs de treball des de la proximitat i per tant des del coneixement de la realitat més pròxima.

Així doncs, des del CJB pensem que la Garantia Juvenil suposa un primer pas per lluitar contra l’atur juvenil però aquesta mesura ha d’anar acompanyada d’una bona dotació econòmica i d’una clara voluntat política per transformar el mercat laboral i per aplicar la Garantia Juvenil amb les màximes garanties possibles. La formació i ocupació que s’ofereixin fruit d’aquest nou instrument han de respondre a les necessitats de totes les persones joves desocupades: des de les més ben formades fins les que menys. I sobretot, han de ser ofertes de qualitat que no continuïn precaritzant als i les joves dels país, sinó que els permeti sortir de la frustració, desesperació i incertesa en la que es troben i puguin començar a refer les seves aspiracions laborals i vitals per tal de poder-se emancipar.

Contingut relacionat