Notícies

Adhesió al Manifest de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne

Categories: Habitatge

9 de juliol de 2013

favela_bcn_petit_2La Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne ha iniciat una campanya per fer efectiu el dret a l’habitatge, recollit tant al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals com a la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia. Tot i així, aquest és un dret humà que cada cop es veu més vulnerat a causa de la crisi i les mesures polítiques i econòmiques que s’han dut a aterme per a fer-hi front. Per això la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne demana al Parlament de Catalunya i a la Generalitat la necessitat urgent de crear un fons social català d’habitatges i el lloguer forçós dels habitatges buits en mans de bancs i caixes intervingudes, inclosos els que actualment estan transferits al SAREB o Banc dolent.En un context en què només a Catalunya durant el 2012 s’han produït 24.244 llançaments de famílies del seu habitatge (per raons hipotecàries o de resolució de contractes de lloguer), i en què hi ha més de 61.000 persones inscrites als registres oficials per accedir a habitatges de protecció oficial, és imprescindible destinar els immobles de promocions que no han estat venudes o s’han adjudicat a les entitats financeres per procediments hipotecaris, a un fons social d’habitatge. A més, es tracta d’una solució sostenible en termes econòmics i ambientals, ja que passa per oferir habitatges buits a persones que no en tenen.

El Consell de la Joventut de Barcelona ens adherim fermament a aquesta campanya perquè considerem imprescindible reivindicar i garantir un dret humà tan bàsic i essencial com és el de l’accés a un habitatge digne. Per construir una nova societat més justa i lliure cal que el benestar de les persones s’avantposi als interessos econòmics dels bancs i caixes (molts d’ells rescatats amb diners públics) i que l’Administració es doti de les eines necessàries per a garantir-ho.

DESCARREGA’T EL MANIFEST

Contingut relacionat