Notícies

Les set trajectòries tipus de la joventut catalana

Categories: Notícies

10 de desembre de 2013

Trajectòries obreres: Abandonament prematur dels estudis, emancipació primerenca, activitat laboral continuada, ocupació en categories mitjanes

Trajectòries mitjanes precàries: Estudis secundaris, incorporació ràpida al mercat laboral, ocupacions mitjanes, contractes precaris, emancipació primerenca

Trajectòries mitjanes estables: Estudis secundaris post-obligatoris, incorporació mercat laboral entre els 19 i 22, categories mitjanes, emancipació residencial als 30 anys

Trajectòries universitàries precoces: Titulació universitària, incorporació tardana al mercat laboral, estabilitat contractual, ocupació en categories altes, emancipació entre els 25 i 29 anys

Trajectòries universitàries tardanes: La majoria titulació universitària, incorporació mercat laboral entre els 23 i 26 anys, poc atur i poca inestabilitat contractual, categories laborals altes, emancipació entre els 30 i 34 anys

Trajectòries de bloqueig laboral: Estudis secundaris postobligatoris i universitaris, incorporació mercat laboral entre els 19 i 22 anys, atur, mobilitat laboral descendent, emancipació residencial entre els 25 i 29 anys. Trajectòria inestable

Trajectòries de no emancipació: Estudis postobligatoris i universitaris, incorporació mercat laboral entre els 19 i 26 anys, trajectòries ocupacionals ascendents o en categories altes, no s’han emancipat residencialment mai o han tornat a la llar d’origen.

 

Tipologia de trajectòries de transició a la vida adulta

| Infographics

Contingut relacionat