Notícies

Principals resultats de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012

Categories: Món laboral Notícies

16 de gener de 2014

situacio joventut catAquesta setmana s’han publicat els dos volums de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC2012), una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya que s’efectua cada 5 anys i que té una mostra de 3.002 individus situats entre els 15 i 34 anys. L’enquesta passada va ser elaborada el 2007, és a dir, just abans de l’esclat de la crisi, fet que permet recollir una comparativa detallada de com ha evolucionat la situació de les persones joves de Catalunya en els últims anys de crisi econòmica.

La publicació consta de dos volums amb diversos capítols desenvolupats per persones expertes de diferents àrees que analitzen les dades de la matriu de l’EJC2012. Així, en el primer volum s’analitzen les transicions juvenils i condicions materials d’existència a través de sub-transicions com són l’educació, el treball, l’emancipació domiciliària o els ingressos i despeses de les persones joves. El volum 2 fa una anàlisi temàtica (participació i política, cultura i oci, salut, llengua, i utilització dels serveis públics) en primer lloc, i posteriorment analitza les diferències i desigualtats del col·lectiu jove (gènere, població d’origen estranger, orígens de classe i desigualtats territorials).

A mode de resum d’aquest extens anàlisi, exposem a continuació una fotografia de les diferents situacions en què es troben les persones joves de Catalunya.

  • Estudiantat no emancipat (18%): Aquest grup està format per estudiants que viuen a la llar d’origen. Practiquen un oci “relacional” (sortir de festa, fer esport…) i “digital” (xarxes socials, tv…) i és el grup que té un tipus d’hàbits més saludables.
  • Estudiants (15,3%): La principal diferència amb el grup anterior, és que les persones que es troben en aquest grup mostren una major diversitat de situacions de convivència i una similar pràctica de l’oci relacional i digital. Són el grup amb més joves “multiparticipatius implicats” i també tenen una bona salut tot i que tenen algun hàbit poc saludable com fumar i emborratxar-se de tant en tant.
  • Persones aturades i inactives no emancipades (6,6%): Són el segon grup en proporció de joves que declara tenir dificultats per arribar a finals de mes així com també són el segon grup de joves en el quartil més baix d’ingressos. Practiquen un “oci esporàdic” (viatjar, excursions) i d’ ”oci de baixa intensitat” (molt poques activitats d’oci) i en relació a la salut tenen conductes de risc i indicadors de salut psicosocial força baixos.
  • Persones ocupades no emancipades (15%): Són el grup amb la proporció més alta de contractes temporals, fent ocupacions elementals o mitjanes, que han estat a l’atur i que han començat a treballar abans dels 22 anys. Són el grup amb més proporció que diuen que sempre tenen dificultats per arribar a finals de mes; hi trobem persones joves políticament apàtiques i molt poques de multiparticipatives.
  • Persones aturades o inactives emancipades (10,4%): Aquestes persones estan emancipades tot i la situació d’atur o inactivitat degut a que la majoria viu amb la seva parella. És el grup amb una major proporció de joves situades en el quartil més baix d’ingressos i que més declara tenir sempre dificultats per arribar a finals de mes. Practiquen un oci de baixa intensitat i la majoria són apàtics; tenen els pitjors resultats en salut psicosocial.
  • Persones ocupades emancipades (19,3%): La majoria de persones joves d’aquest grup viuen en parella, tenen una proporció de 2/1 contractes indefinits/temporals i gairebé el 70% es situen en la suma del 1r i 2n quartils de més ingressos. Practiquen un oci esporàdic però de tipus cultural, la majoria tenen pràctiques de salut elevades.
  • Persones ocupades amb parella i criatures (15,4%): La majoria viuen amb la seva parella i fills o filles i una tercera part treballen com a empresàries o autònomes. La proporció de contractes indefinits temporals és de 5/1 i és el grup amb una major proporció de persones joves situades en el quartil més alt d’ingressos.

A grans trets, questes són les diferents situacions en les que es troben les persones joves de Catalunya. Una altra de les conclusions que s’extreuen de l’enquesta és que la situació de la joventut catalana ha empitjorat respecte a l’anterior enquesta afectuada el 2007.

 

Contingut relacionat