Notícies

Dos anys de l’arpovació de la Reforma Laboral: un autèntica agressió als i les joves

Categories: Món laboral Notícies

24 de febrer de 2014

El febrer de 2012, entrava en vigor el Reial Decret Llei 10/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (posteriorment substituït per la Llei 3/2012) que suposava una nova reforma laboral. Dos anys després de l’entrada en vigor, les entitats sindicals membres del CJB, Avalot – Joves de la UGT i Acció Jove – Joves de CCOO, en fan una valoració.

L’Avalot va presentar la setmana passada un informe on es recullen un seguit de dades que demostren que limpacte que ha tingut la Reforma Laboral sobre les persones joves ha estat del tot negatiu, en tant que en comptes de generar ocupació de qualitat, ha suposat la destrucció de més llocs de treball ocupats per joves i més precarietat. En primer lloc es destaca la taxa de població activa ha disminuït un 6,61% (20.200joves d’entre 16 i 24 anys) respecte l’últim trimestre de 2011, mentre que si es compara amb el 2008, ha disminuït un 27,17% (117.900 joves).; xifres que es complementen amb la que hi ha un 9,17% menys de persones joves ocupades que ara fa dos anys. Així doncs, s’extreu que la reforma laboral ha fet augmentar la taxa d’atur juvenil, ja que aquest ha augmentat un 8,2% entre les persones joves de 16 a 29 anys en els últims dos anys.

L’informe de l’Avalot també analitza quin és l’impacte d’aquesta reforma laboral pel que fa a les condicions laborals de les persones joves. Els resultats van en la mateixa línia que les dades anteriorment exposades: empitjoren. Així, la contractació de joves menors de 30 anys ha caigut un 6,38% (57.224 contractes menys en termes absoluts) des de l’aprovació de la Reforma Laboral, mentre que la contractació temporal ha augmentat i la indefinida ha disminuït. També ha crescut la taxa de parcialitat (contractació a temps parcial) en un 8,44%, i de mitjana les persones joves treballen 1,5 hores setmanals menys des de l’entrada en vigor de la reforma laboral. El contracte de suport als emprenedors i mesura estrella de la reforma, que consisteix en un contracte indefinit que contempla un període de prova de 364 dies durant els quals es pot acomiadar a la persona contractada sense indemnització, ha estat un autèntic fracàs: el 2012 aquesta fórmula contractual va suposar el 0,69% del total de la contractació juvenil, mentre que l’any 2013 ha estat del 0,52%.

En la mobilització del 13 de febrer contra la reforma laboral, l’atur, la precarietat i la insostenible situació de FOGASA, les dues sindicals coincidien en valorar la reforma laboral com “l‘atac més fort contra els drets de les persones treballadores en democràcia amb conseqüències demolidores: creixement de l’atur, augment de la temporalitat i la precarietat laboral, retallada salarial generalitzada, augment brutal dels expedients de regulació d’ocupació, conflictivitat laboral, bloqueig de la negociació col·lectiva, empitjorament de les condicions laborals de les dones, emigració de les persones joves”. Per això reclamaven la immediata derogació de la Reforma Laboral i la necessitat de crear ocupació estable i de qualitat.

Des del CJB recolzem l’anàlisi i demandes efectuades per les entitats membres de l’àmbit de sindicals i reiterem que sinó s’aborda la problemàtica estructural de l’atur juvenil amb una clara voluntat política de creació d’ocupació de qualitat, s’aboca a la joventut a l’exili i a la precarietat, perjudicant a l’hora, la societat i teixit productiu del país.

Contingut relacionat