Notícies

L’Europa de les persones joves

Categories: Món laboral

6 de juny de 2014

L’Euro-baròmetre del Parlament Europeu ha fet una enquesta d’opinió entre persones joves d’Europa 16 a 30 anys per tal de conèixer què pensa la joventut europea sobre 5 temes: joves i ocupació, revolució digital, el futur de la Unió Europea, desenvolupament sostenible i valors europeus.

A grans trets, destaquem aquests resultats:

 1. Joves i ocupació
 • El 57% de joves d’Europa consideren que les persones joves han estat marginades i excluïdes econòmica i socialment degut a la crisi (essent Grècia i l’Estat Espanyol els estats membres que ostenten un percentatge més elevat)
 • El 55% consideren que el sistema educatiu i de formació del seu país està ben adaptat a l’actual mercat laboral. En 11 països les persones joves consideren que l’educació no ofereix una sortida laboral real.
 • El 43% els agradaria estudiar, formar-se o treballar, en un altre país europeu. Les persones joves eslovenes són les que tenen més interès, mentre que les belgues les que menys.
 • El 26% admet que la crisi les força a emigrar a un altre país a estudiar o treballar, especialment ho considera la gent jove de Polònia, Romania i Croàcia.
 • El 52% no desitja emprendre el seu propi negoci. Una cinquena part ho faria però ho troba massa difícil, mentre que un 20% té o ha tingut un negoci propi
 • El 79% no ha sentit mai a parlar de la Garantia Juvenil, front un 4% que té un coneixement detallat d’aquesta iniciativa europea.

 

2. Revolució digital

 • La generació digital no se sent atreta per la formació en el sector digital tot i que consideren que es crearà molta ocupació en aquest sector. Només un 9% s’hi vol dedicar.
 • El 41% considera que les xarxes socials representen “un risc per la democràcia per l’ús inapropiat que es pot fer de les dades personals”, mentre que un 46% les perceben com “un progrés per la democràcia perquè permet a tothom formar part del debat públic”.

 

3. El futur de la unió Europea

 • 7 de cada 10 joves d’Europa consideren que ser membre de la Unió Europea és una fortalesa en l’actual context de globalització.
 • En 19 Estats membres, votar a les eleccions europees es considera la millor manera de participar en la vida política de la UE.

 

4. Desenvolupament sostenible

La majoria de joves d’Europa han adoptat accions quotidianes per protegir el medi ambient i combatre l’escalfament global:

 • el 74% recicla
 • el 65% ha reduït el consum d’aigua i energia
 • el 58% ha reduït el consum d‘articles d’un sol ús

Ell 71% considera que el desenvolupament de les energies renovables és la manera més eficient d’assegurar la independència energètica de la unió Europea.

 

5. Valors europeus

El Parlament Europeu hauria de treballar en aquest ordre de prioritats:

 • defensa dels drets humans (51%)
 • llibertat d’expressió (41%)
 • igualtat entre home i dona (40%)

el 57% consideren que la seva generació serà la que finalment veurà l’assoliment real de la igualtat de gènere.

 

En definitiva, es demostra una vegada més que cal treballar en una Europa més inclusiva on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida autònoms i puguin ser partícips de les decisions i transformacions de la present i futura Unió Europea. Des del Consell de la Joventut de Barcelona, reivindiquem el paper de la joventut en la construcció d’una Europa integradora i cohesionada socialment, i el desenvolupament de polítiques públiques que facin front a les problemàtiques actuals com és la Garantia Juvenil.

Contingut relacionat