Notícies

Lleugeres millores en la situació de les persones joves, però res a celebrar

Categories: Formació Habitatge Món laboral Notícies

31 de juliol de 2014

L’Observatori Català de la Joventut acaba de publicar l’informe corresponent a les dades de l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre del 2014 sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya. Tal i com s’intuïa, apareixen lleugeres millores i en alguns indicadors la tendència negativa, per fi, es reverteix. Tot i així, estem molt lluny de trobar-nos en una situació digna per a les persones joves.

A grans trets cal destacar:

  • La taxa d’ocupació juvenil se situa en el 41,9% (l’any 2010 era del 50,2%). En el darrer any l’ocupació juvenil ha invertit la tendència a la baixa i ha començat a créixer (concretament un 1,9%).
  • La taxa d’ocupació juvenil de dones i homes ha evolucionat d’una manera molt diferent: abans de la crisi, ells ostentaven una taxa d’ocupació molt més elevada; amb la crisi (destructora d’ocupació en sectors masculinitzats) es va revertir la tendència, essent les dones les que tenien una major taxa d’ocupació. Però, cal destacar, que respecte al segon trimestre de l’any anterior, la taxa d’ocupació dels homes ha crescut molt més (del 38,4% al 41,3%) que la de les dones (41,2% al 42,5%).
  • El 83,7% de les persones joves ocupades, ho estan en el sector serveis. També són les que tenen feines de més baixa qualificació i més contractes temporals (el 42,4% de persones joves contractades ho estan amb un contracte temporal, mentre que només el 13,9% de les persones adultes ho estan).
  • La taxa d’atur entre joves de 16 a 29 anys es situa al 33,9% (222.500 joves en nombres absoluts). La taxa d’atur juvenil (16-24 anys) és del 45,9%, això significa que ha baixat un 3,6% respecte al trimestre anterior, essent el descens més pronunciat des de l’any 2010.
  • L’atur continua afectant més als homes, als trams d’edats més joves, persones estrangeres i persones amb un nivell formatiu més baix. A més estudis, més resistència a l’atur i a menys edat, més atur (el 64,5% de les persones entre els 16 i 19 anys està buscant feina; entre els 25 i 29 anys l’atur és un 61,7% més baix que entre les més joves). Cal destacar que la taxa d’atur entre la població jove estrangera, ha disminuït amb força fins situar-se en el 44,4%, trencant la tendència dels últims anys de mantenir-se per sobre del 50%.
  • L’atur de llarga durada, indicador de risc d’exclusió social, continua essent preocupant. En el segon trimestre s’ha situat al 17,4%, és a dir, el 51,4% de les persones joves aturades fa un any o més que busquen feina. A més a més, només el 9,2% de les persones joves aturades reben algun tipus de subsidi o prestació econòmica (ha caigut 2,7 punts respecte el trimestre anterior). Segons l’Observatori, “el col·lectiu d’aturats de llargs durada hauria de ser prioritari de les intervencions, ja que és el que es troba en una posició de major risc”.
  • La millora de l’ocupació juvenil sembla que ha revertit la tendència iniciada amb la crisi (augment de la població jove que estudia) ja que entre el 2n trimestre de 2013 i el de 2014, la proporció de joves que estudien ha passat del 54,7% al 50,3%.
  • La taxa d’emancipació residencial disminueix un 0,2% menys que el trimestre anterior, situant-se al 25,4%, mantenint així la tendència a la baixa iniciada amb l’esclat de la crisis.

Tal i com ens indiquen les dades, s’experimenten algunes millores que cal celebrar (augment de la taxa d’ocupació) però continua essent preocupant aspectes com l’increment de l’atur de llarga durada. Des del Consell de la Joventut de Barcelona instem, una vegada més, a les administracions públiques que desenvolupin polítiques actives d’ocupació que facin front aquesta xacra social que és l’atur juvenil. També que aprofitin l’oportunitat que suposa el desenvolupament del Sistema de Garantia Juvenil per oferir treball, formació o pràctiques de qualitat a les persones joves que es troben en situació d’atur. Només oferint un present digne a les persones joves que les permeti desenvolupar un projecte de vida autònom i ple, s’aconseguirà que esdevinguin ciutadanes de ple dret i que contribueixen a construir una societat cohesionada socialment i plena de futur.

Contingut relacionat