Notícies

#2 Fitxa d’Habitatge Alternatiu – El cohousing

Categories: Habitatge Publicacions CJB Recursos

26 de gener de 2015

La segona fitxa d’habitatge alternatiu que us presentem és el cohousing. És un model d’habitatge col·laboratiu que consisteix en compartir un espai comú però preservar una part privada que correspondrà a la unitat familiar. Les persones que hi viuen són propietàries dels seus habitatges però comparteixen una objectius econòmics, mediambientals i socials. La idea d’aquest model és que l’espai d’habitatge comú sigui un espai de participació horitzontal dels inquilins i inquilines on col·laborin en la gestió dels recursos i dels equipaments comuns i on tots siguin responsables del manteniment de la comunitat.

fitxes habitatge(TRZ) 2fitxes habitatge(TRZ) 2fitxes habitatge(TRZ) 2

Contingut relacionat