Notícies

#4 Fitxa d’Habitatge Alternatiu – La masoveria urbana

Categories: Habitatge Publicacions CJB Recursos

9 de febrer de 2015

Amb la #4 fitxa d’habitatge alternatuy us presentem la Masoveria Urbana. Aquesta és una forma d’ocupació regulada d’habitatges desocupats que consisteix en la cessió de l’habitatge per part del propietari/a amb la condició de que la persona que adquireixi la cessió realitzi feines de millora i condicionament dels espais. La cessió és formalitza a través d’un contracte on s’especifica la durada del treball de rehabilitació i, per tant, de l’estada a la propietat per part de la persona i on ha de constar que la cessió es fa de manera gratuïta.

fitxes habitatge(TRZ) 4Coneix les iniciatives de Masoveria Urbana:

Contingut relacionat