Notícies

#5 Fitxa d’habitatge alternatiu – El dret de superfície

Categories: Habitatge Publicacions CJB Recursos

16 de febrer de 2015

En aquest cas la persona que és titular del sòl transmet a la persona usuària el dret de superfície, és a dir, de fer ús de l’espai, però no la propietat. L’usuari/a pagarà a la persona propietària el preu de l’habitatge. L’avantatge es que l’usuari/a pagarà unes quotes d’amortització del crèdit al propietari/a que han de ser assequibles durant tot el període en que estigui vigent la transmissió, que és de setanta-cinc anys. Si la seva situació canviés i volgués abandonar la cessió abans dels primers quinze anys, li serà retornada tota la quantitat que ha pagat.

fitxes habitatge(TRZ) 5

 

 

Contingut relacionat