Notícies

Quin model de formació professional dual necessita Catalunya?

Categories: Formació Formació Món laboral Notícies Recursos

17 de febrer de 2015

Captura de 2015-02-17 12:39:20

Amb aquest títol presentava la Fundació Jaume Bofill una jornada de presentació i debat al voltant de la formació professional dual per tal d’explicar els possibles reptes que suposa la implementació d’aquest model de formació.
A l’Aula també es va presentar el llibre Un model de formació professional dual per a Catalunya? Reptes en el disseny i implementació de la reforma; els autors del qual són Òscar Valiente (coordinador), Rosario Scandurra, Adrián Zancajo i Chris Brown.

El llibre té com a objectiu sistematitzar l’evidència internacional sobre els factors que es consideren clau per tal d’assegurar una implementació efectiva de la formació dual. No existeix un únic model de formació professional dual i aquest ha estat implementat en diversos països i no en tots ha estat un èxit. Per aquests motiu aquest grup d’investigadors presentava quins eren els factors polítics, socials i econòmics determinen l’èxit de la implementació de la FP Dual.

A la jornada de presentació i debat van participar diferents actors de la societat catalana relacionats amb la formació dual per tal d’oferir les diferents perspectives a l’hora de pensar quin seria el millor model de FP Dual a Catalunya i com hauria de fer-se la implementació.

Per tal que pugueu conèixer el contingut de la jornada sobre la FP Dual a Catalunya i la visió dels diferents agents socials, on també tenim representació la joventut, us enllacem a continuació la versió sencera de la gravació de la presentació i el debat i la presentació del llibre sobre la FP Dual

GRAVACIÓ DE LA JORNADA

PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DEL LLIBRE

Contingut relacionat