Notícies

#6 Fitxa d’habitatge alternatiu – Lloguer amb opció de compra

Categories: Habitatge Publicacions CJB Recursos

23 de febrer de 2015

Es tracta d’una modalitat d’habitatge que combina un lloguer temporal i una opció de compra final. El llogater/a i el o la propietària pacten al contracte quina és la durada en que estarà en lloguer i en quin moment podrà exercir l’opció de compra. També hauran de pactar quin serà el preu de l’opció de compra (prima). Durant el temps previ a la compra de l’habitatge, el llogater o llogatera pagarà una renda mensual que serà descomptada del valor total de l’habitatge al realitzar la compra.

fitxes habitatge(TRZ) 6

Contingut relacionat