Notícies

Dia Internacional per la igualtat salarial

Categories: Món laboral Notícies

25 de febrer de 2015

diferencia-salarial-copiaAl 2008 el Parlament Europeu va aprovar una resolució que demanava que les institucions europees declaressin el Dia Internacional contra la Bretxa Salarial. La reivindicació d’instaurar un dia Internacional, és precisament per denunciar la desigualtat salarial entre homes i dones. A nivell europeu, i concretament al territori espanyol, resulta indignant descobrir que encara existeix una diferència salarial entre homes i dones que ocupen el mateix lloc de treball i encara és més preocupant observar com la bretxa està creixent en els últims anys arrel de la crisi econòmica, la manca de treball i la congelació dels sous.

En l’actualitat, la bretxa salarial es situa a nivells de 2002 i ha anat augmentant en els últims anys fins a situar-se al 24%. No importa si es tracta del sector públic o del sector privat perquè trobem diferències salarials amb percentatges similars. Aquesta bretxa salarial, però, és només una de les diverses injustícies laborals que es troben les dones durant la seva vida laboral. Les dones, tot i tenir un millor rendiment acadèmic en la seva etapa formativa, tenen més dificultats per accedir al mercat, arrosseguen prejudicis i estereotips de gènere que impedeixen que estudiïn i treballin en determinats sectors, són el col·lectiu que concentra el 80% dels contractes temporals i troben dificultats per a poder conciliar la seva vida professional i familiar havent de “comportar-se seguint el rol masculí hegemònic” per a poder promocionar-se professionalment; en definitiva, les dones pateixen l’anomenat “sostre de vidre”, que impedeix el seu ascens laboral i les condemna a treballar en una condició desigual.

Són principalment tres les raons per les quals la bretxa salarial entre homes i dones encara existeix. En primer lloc, per la manca de polítiques d’igualtat entre dones i homes, polítiques que regulen les condicions laborals d’ambdós col·lectius així com les facilitats per compaginar la vida professional i personal. En segon lloc, la falta de vigilància del compliment de la llei que prohibeix aquest tipus de discriminació ha provocat l’augment de les diferències salarials. La discriminació laboral per raó de gènere està prohibida, però les institucions no estan realitzant un seguiment exhaustiu per a comprovar si es compleix la llei ni s’està penalitzant el comportament discriminatori. Per últim i igual o més important que els punts anteriors, es constata que manquen polítiques completes i transversals que, a banda de regular condicions laborals concretes, també facin un treball de sensibilització i educació amb perspectiva de gènere per trencar així amb els rols designats per la societat heteropatriarcal en la que vivim i que condicionen les nostres oportunitats de futur.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona considerem que s’han d’utilitzar tot tipus d’eines per combatre aquesta desigualtat que es dóna, única i exclusivament, per raó de gènere. A més a més, destaquem que les dones joves pateixen una doble discriminació, en tant que dona i jove, accentuant encara més aquesta desigualtat existent, esdevenint així, treballadores i ciutadanes de segona. Des del CJB continuarem treballant per denunciar aquesta situació i exigint a les administracions públiques que abordin aquesta problemàtica.

Contingut relacionat