Notícies

#7 Fitxa d’habitatge alternatiu – La titularitat compartida

Categories: Habitatge Publicacions CJB Recursos

2 de març de 2015

Aquest model d’habitatge consisteix en la venda d’immobles on l’operador/a es reserva una part de la titularitat, és a dir, que la titularitat es compartida entre aquest/a i l’arrendatari o arrendatària a canvi d’oferir un preu equivalent al cost de construcció. La venda d’aquests habitatges es fa a través d’un sistema d’adjudicació entre els sol·licitants que es basa en un sistema mixt de barems per punts que valoren el grau de necessitat.

fitxes habitatge(TRZ) 7

Contingut relacionat