Notícies

Destapem l’exili juvenil, noves dades sobre l’emigració jove

Categories: Món laboral Món laboral Notícies Recursos

9 d'abril de 2015

timthumb.phpDes del Consell de la Joventut de Barcelona ja fa temps que descrivim el fenomen de l’exili juvenil i denunciem el silenci de les administracions per fer-hi front. Tant és així que resulta difícil trobar fonts estadístiques que ens proporcionin informació sobre el nombre total de persones joves que marxen de la ciutat, per què ho fan i en quina situació es troben al nou destí. De fet, una de les principals reivindicacions de la campanya Tornem a Barcelona del CJB ha estat la de fer efectiva la recollida de dades sobre el jovent exiliat i la posada en marxa d’un mecanisme de retorn o Operació Retorn que permeti a totes aquelles persones joves que vulguin tornar a Barcelona disposar d’un paquet de polítiques per fer front a la situació d’atur a la que es veuen abocades, una problemàtica estructural que s’ha vist agreujada amb la crisi.

Un informe elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona realitzat en col·laboració amb el grup de treball d’emigració, del qual forma part el CJB, posa una mica de llum sobre quina és la situació del jovent a la ciutat per a que aquest decideixi marxar i com s’estan donant els fluxos migratoris cap a l’exterior.

A les dificultats estructurals amb els quals sempre s’ha trobat el jovent a l’hora d’emancipar-se es sumen les conseqüències de la greu crisi econòmica i financera que ha patit el nostre país i que ha provocat una alta destrucció de llocs de treball. La decisió de les administracions davant aquesta crisi ha estat l’aplicació de polítiques d’austeritat que han empobrit a la ciutadania i en molts casos la protecció social d’aquesta ha minvat. L’impacte que han tingut en les persones joves ha estat la manca d’oportunitats laborals i d’un lloc de feina digne que faciliti el seu desenvolupament personal i la seva emancipació real.

En aquest context, l’opció de marxar a l’estranger en la recerca d’oportunitats formatives, laborals i vitals s’evidencia com a una sortida viable per a totes aquelles persones joves que en el nostre territori no troben allò que busquen. Les dades recollides pel CESB a través de l’Enquesta de Població Activa (EPA) ens informen que els barcelonins i barcelonines que han decidit emigrar a l’estranger a augmentat un 70,2% respecte a l’any 2009. Si ens centrem en les persones joves d’entre 15 i 29 anys registrades a l’estranger, han emigrat un 62,5% més que el 2009 i un 8,5% més que l’any anterior. Pel que fa al destí d’aquestes persones, de les 5.075 persones que han marxar durant el 2014 de Barcelona, un 50% ha anat a residir al continent americà i un 39,9% a un país europeu, aquest fet té un factor darrera amagat: la nacionalitat de la persona. Les persones de nacionalitat espanyola tendeixen, en un 52,3%, a anar cap a Europa mentre que els que no tenen nacionalitat espanyola decideixen, en gran mesura, retornar al seu país s’origen que en molts casos es troba al continent americà.

Per què marxen les persones joves de Barcelona? Els fluxos d’emigració jove.

Per entendre l’entorn econòmic i social amb el qual es troba el jovent cal destacar algunes dades clau:

  • La població jove aturada de Barcelona durant el 2014 ha estat de 32.300 persones, les quals representen gairebé un 50% del total. Tot i que ha disminuït la dada d’atur entre el col·lectiu jove no hem vist augmentar l’ocupació de la mateixa manera i, per tant, no podem lligar directament aquesta disminució amb la creació de llocs de treball.
  • Durant l’any 2014 augmenta el percentatge d’inactivitat entre les persones joves, és a dir, en el darrer any un 6.5% més de les persones joves decideix marxar, tornar a estudiar o directament abandonar la recerca de feina.
  • Gairebé la meitat de les persones joves aturades fa més d’un any que es troben en aquesta situació, és a dir, el 50% pateixen un atur de llarga durada, el qual és un indicador de risc d’exclusió social que pot tenir conseqüències negatives en la vida laboral del jovent barceloní.
  • Del total de persones joves aturades només un 8,4% rep algun tipus de subsidi o prestació econòmica. Un 91,6% de les persones joves aturades no rep cap tipus d’ajuda.
  • Creix un 8,5% l’afiliació a la Seguretat Social de les persones menors de 25 anys. No obstant queda molt per recuperar les 220.535 afiliacions perdudes en els últims anys, el 74,2% d’elles corresponents a persones menors de 30 anys.
  • Pràcticament la meitat del jovent català té un contracte temporal (42%). I augmenten els contractes de pràctiques i de formació.
  • La taxa d’emancipació continua baixant situant-se en un 24,6%, és a dir, només 1 de cada 4 persones joves poden emancipar-se residencialment. El jovent no pot marxar de casa perquè no pot assumir el preu actual de l’habitatge i perquè han desaparegut les ajudes a l’emancipació juvenil que facilitaven el seu accés al mercat d’habitatge.

És evident que la població jove està estancada, sense poder permetre’s continuar estudiant, sense poder assumir emancipar-se de la llar i sense poder disposar d’una feina ni d’una contracte laboral digne. L’exili és una via per fugir d’aquesta situació perquè el jovent, contràriament a la idea que es té, desitja poder desenvolupar-se, emancipar-se i treballar.

L’exili i la nacionalitat

Una gran diversitat de mitjans de comunicació es van fer ressò de les últimes dades sobre exili que s’han publicat. La lectura que en feien la majoria era afirmar que la majoria de persones que abandonaven el país no eren de nacionalitat espanyola i que el percentatge d’espanyols nascuts al territori que s’exiliaven era molt petit respecte a les persones de nacionalitat estrangera que retornaven als seus països d’origen. L’informe del CESB ens proporciona més informació: en l’últim període la taxa d’ocupació ha disminuït un 12,6%, i implica que un 45,4% d’aquestes ocupacions destruïdes eren ocupades per persones estrangeres.

Entendre que la situació no és tant preocupant pel fet de que aquelles persones que més han abandonat el nostre país i la ciutat de Barcelona no tenien nacionalitat espanyola és, a banda d’incorrecte, pròpia d’una actitud fonamentada en el racisme. La pèrdua d’aquestes persones té un efecte negatiu sobre la nostra societat, perdem diversitat, talent i força de treball. Hem de deixar de concebre de manera separada l’exili dels barcelonins i barcelonines segons la seva nacionalitat, aquelles persones que marxen ho fan obligades per la manca d’oportunitats aquí, sigui quin sigui el seu origen. No es pot dissociar el fenomen de l’exili ja que per una banda no podem parlar de que hi ha emigració perquè les persones migrades retornen als seus països d’origen mentre que per l’altra, hi ha “mobilitat exterior” protagonitzada per persones joves. Allò que comparteixen totes les persones que decideixen deixar de viure a Barcelona, és la manca d’oportunitats vitals dignes.

Contingut relacionat