#6 Jove, tens dret a: la feina ordinària en situació de diversitat funcional

hi-tens-dret-6

EXPLICACIÓ

Fes-ho constar, no te n’amaguis! A les empreses que tenen més de 50 persones treballant-hi un 2% de la plantilla han de ser persones amb una discapacitat reconeguda. A més a més, les empreses obtenen beneficis fiscals d’aquesta contractació en funció del grau de discapacitat reconeguda; per exemple queden exemptes de pagar la Seguretat Social d’aquests treballadors i treballadores. Fer constar aquest avantatge al teu currículum no significa, en cap cas, deixar de posar en valor les teves competències i habilitats. A més, tens dret a que el teu lloc de treball es trobi en condicions d’accessibilitat i a comptar amb el suport tècnic necessari per adaptar-lo a les teves necessitats.
El marc normatiu que regula la inclusió de les persones amb diversitat funcional al mercat laboral és la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids – LISM-, actualment anomenada la Llei General de Discapacitat. L’any 2000 va entrar en vigor el Reial Decret 27/2000 on s’oferien vies alternatives a la contractació directa de persones amb diversitat funcional i s’obria la porta a subcontractar centres especials de treball. Pots consultar la legislació pertinent i també adreçar-te als sindicats per rebre l’assessorament i l’acompanyament que necessitis.