#7 Jove, tens dret a: assistir a un examen oficial sense que se’t descompti del sou.

hi-tens-dret-7

EXPLICACIÓ

Els treballadors i treballadores teniu dret a absentar-vos de la feina per diversos motius contemplats a l’Estatut dels Treballadors. Aquests motius permeten a la persona, amb previ avís i justificació, no anar a treballar sense que li suposi cap tipus de càstig per part de l’empresa, cap rebaixa salarial o canvi d’horari o de jornada.

Un d’aquests motius, entre d’altres, és el dret a gaudir d’un permís per poder concórrer a exàmens oficials si s’està cursant uns estudis oficials per l’obtenció d’un títol acadèmic o professional. El dret va més enllà de poder realitzar un examen en horari laboral, sinó que també és un dret del treballador o treballadora poder compaginar els seus estudis amb la seva feina i que l’empresa li faciliti la conciliació sense que aquesta situació pugui posar en perill el seu lloc de feina.

Assistir a un examen oficial no és l’únic motiu per qual pots absentar-te al teu lloc de feina conservant el dret a la remuneració; també es contempla el trasllat de domicili, matrimoni, maternitat i paternitat, vista mèdica, etc. Els motius justificats estan recollits a l’Article 37.7 de l’Estatut dels Treballadors.