#8 Jove, tens dret al: descans retribuït.

hi-tens-dret-8

EXPLICACIÓ

El límits legals establerts per a la jornada de treball s’han de respectar sempre independentment del tipus d’empresa i de tipus de feina o servei que realitzi aquesta. És a dir, tot i que es tracti d’una empresa del món de la hoteleria, la jornada laboral dels treballadors i treballadores també està limitada. S’entén com a «jornada de treball» aquell temps diari en què la persona treballa per l’empresa; actualment el màxim d’hores setmanals que pot treballar una persona és de 40 hores, 9 hores diàries (8 en el cas dels menors d’edat i dels treballs nocturns).

Durant la jornada diària de treball, sense comptar els àpats, tens dret a 15 minuts de descans retribuït (30 en el cas dels menors d’edat). Així mateix entre jornada i jornada és obligatori poder gaudir d’un descans de 12 hores i setmanalment tens el dret a descansar un dia i mig com a mínim de manera ininterrompuda (dos si ets menor d’edat).

La jornada laboral màxima que pot realitzar una persona treballadora està regulada a l’Article 34 de l’Estatut dels Treballadors.