La Campanya

logo_noclaudiquisLa Campanya No Claudiquis és una eina impulsada al 2011 pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) conjuntament amb les entitats sindicals joves de la ciutat que en formen part. L’objectiu de la campanya és fomentar l’emancipació juvenil i denunciar les dificultats amb les que el jovent de la ciutat es troba en el moment de plantejar-se sortir de casa els pares. La campanya sempre ha tingut l’objectiu de recollir i dotar d’eines a les persones joves per a fer-los més fàcil el procés d’emancipació.

Quan parlem d’emancipació juvenil la interpretem com un concepte ampli i no restringit al moment en que els i les joves podem marxar de casa dels pares i emprendre un projecte de vida autònom. Parlem d’un procés dinàmic i on hi intervenen molts factors, a través del qual una persona esdevé plenament autònoma en els aspectes centrals de la seva existència, i pot exercir de forma satisfactòria els seus drets de ciutadania.Des del CJB intentem vetllar per la plena ciutadania de les persones joves, oferint els recursos i la informació necessària per al seu desenvolupament i pel gaudi de les seves condicions d’accés a l’habitatge, al món laboral i a la formació.

Slider-TornemBCNActualment, i conjuntament amb les entitats sindicals joves  i en el marc de la campanya “No Claudiquis” vam impulsar una campanya viral de denuncia anomenada“Tornem a Barcelona”, des d’on pretenem fer incidència al voltant de l’exili juvenil que afecta a moltes persones joves de la nostra ciutat.