Tornem a Barcelona – Campanya pel retorn del jovent barceloní a l’exili

Captura de 2015-12-29 19:35:06La realitat en xifres!

 

1. La població jove aturada de Barcelona durant el 2014 ha estat de 32.300 persones, les quals representen gairebé un cinquanta per cent del total. Tot i que ha disminuït la dada d’atur entre el col·lectiu jove no hem vist augmentar l’ocupació de la mateixa manera i, per tant, no podem lligar directament aquesta disminució amb la creació de llocs de treball.

2. Durant l’any 2014 augmenta el percentatge d’inactivitat entre les persones joves, és a dir, en el darrer any un 6.5% més de les persones joves decideix marxar, tornar a estudiar davant la impossibilitat de treballar o directament abandonar la recerca de feina.

3. Gairebé la meitat de les persones joves aturades fa més d’un any que es troben en aquesta situació, és a dir, el 50% de les persones joves tenen actualment un atur de llarga durada, un indicador de risc d’exclusió social que pot provocar conseqüències negatives en la vida laboral del jovent barceloní.

4. Entre 2008 i 2014 el tram de població entre 16 i 29 anys es va reduir en 40.050 (-15,8%).

5. Creix un 8,5% l’afiliació a la Seguretat Social de les persones menors de 25 anys. No obstant queda molt per recuperar les 220.535 afiliacions perdudes en els últims anys, el 74,2% d’elles corresponents a persones menors de 30 anys.

6. Del total de persones joves aturades només un 8,4% rep algun tipus de subsidi o prestació econòmica. Un 91,6% de les persones joves aturades no rep cap tipus d’ajuda.

7. Pràcticament la meitat del jovent català té un contracte temporal (42%). I augmenten els contractes de pràctiques i de formació que, en moltes ocasions, són pervertides respecte a la seva funció original.

8. La taxa d’emancipació continua baixant situant-se en un 24,6%, és a dir, només 1 de cada 4 persones joves poden emancipar-se. El jovent no pot marxar de casa perquè no pot assumir el preu actual de l’habitatge i perquè han desaparegut les ajudes a l’emancipació juvenil que facilitaven el seu accés al mercat d’habitatge.

Operació Tornada!

  • Impulsar des de l’Administració local un programa d‘Operació Tornada,  consistent en un conjunt de polítiques de retorn per fer front a aquesta problemàtica estructural que s’ha vist agreujada amb la crisi;
  • Reforçar els programes d’ocupació dirigits a joves de Barcelona Activa, enfortint la formació ocupacional i creant borses de treball de proximitat, així com fomentar l’emprenedoria social i el cooperativisme;
  • Crear una Renda Garantida d’Emancipació per a joves que eviti fer encara més retrocessos en matèria d’habitatge a partir d’un ajut que permeti afrontar una situació de manca d’ingressos en situació sobrevinguda d’atur sense dret a prestació (com és el cas de la majoria de persones joves)
  • Reforçar la Formació Professional, diversificant l’oferta i creant un programa de beques que sufraguin el cost de la matrícula per aquelles persones empadronades a la ciutat segons criteris de progressivitat vinculats a la renda i potenciant la Formació Professional Dual com a mecanisme d’inserció laboral per a les persones joves i com a model de pràctica professionalitzadora.
  • Realitzar un seguiment estadístic i sociològic de l’exili juvenil, incorporant­-lo per defecte a l’anàlisi sobre l’estat de la joventut de la ciutat, i mantenir el vincle amb les persones emigrades a partir d’un programa específic que vinculi les ofertes laborals existents a les borses de treball amb els perfils de persones a l’exterior que vulguin tornar a Barcelona.