Àrea de treball de Participació

imatge_AreaTreballparticipacioCJBLa participació és l’element fonamental del CJB en diferents perspectives: com a forma de ser, com a forma d’actuar interna, com a subjecte i com a finalitat. S’entén la participació com un instrument que permet al i la jove incidir en la definició del seu entorn i aposta per l’associacionisme com la millor eina que té per fer-ho. La participació és transversal en totes aquelles accions i projectes desenvolupem,  però en sentit específic destaquem projectes com el Visc, Convisc, Participo!, o el seguiment de la política municipal en matèria de joventut com a temes específics a treballar en aquest eix.

Treballem per l’enfortiment de l’associacionisme juvenil, dotant-lo d’un millor reconeixement social i estenent-lo cap a aquells i aquelles joves no associades.

Hi vols participar? Aquests són els Espais de treball de l’àrea de participació:

  • Projectes de Territori

Tècniques referents: Marta Muñoz i Emma Torres (territori@cjb.cat)

  • Espai Univers Alternatiu

Tècnic referent: Otger Vallès (cultura@cjb.cat)