Àrea de Justícia Global

imatge_AreaTreballpauicooperacioCJB

Des del CJB promouvem la cultura de la pau a nivell local i internacional incidint en el foment de l’associacionisme i la participació com a eina i motor per a la transformació social

Treballar per la cultura de la pau ens porta a definir tres escenaris a partir dels quals centrarem les accions: les relacions internacionals, la cooperació i la sensibilització en matèria de solidaritat internacional. Entenem la cooperació com un instrument per afavorir la capacitat de defensa dels drets humans dels col·lectius més desafavorits i entenem que la millor manera que tenim de fer-ho és a partir del foment de la participació juvenil, el treball interassociatiu i l’educació per la pau. Per això, tots aquells projectes que desenvolupem giren entorn la promoció de l’associacionisme, la creació i enfortiment de plataformes locals de joventut i la consolidació de la interlocució política juvenil.

Hi vols participar? Aquests són els Espais de treball de l’àrea de Pau i Cooperació:

  • Espai Memòria Col·lectiva
  • Espai Sàhara

Tècnica referent de l’àrea: Bàrbara Casas (internacional@cjb.cat)