Què és el Pla Jove?

Un Pla Jove és un conjunt de directrius que articulen les polítiques de joventut d’un Ajuntament. Aquest document guia totes les polítiques públiques en matèria de joventut que l’Ajuntament ha d’impulsar. Normalment, el Pla Jove és aprovat en Ple Municipal, això vol dir que té un suport ampli, més enllà del partit polític que es troba al Govern.

Quant dura i quants n’hi ha hagut a Barcelona?

Barcelona és un referent pel que fa al disseny i polítiques de joventut:

  • El 1985 es va presentar el primer pla integral de joventut anomenat Projecte Jove
  • El 1990 es va actualitzar el Projecte Jove fruit de la revisió de l’anterior
  • El 1998 es va aprovar el Pla Director de la Política de Joventut 1998-2003
  • El 2006 es va aprovar el projectejovebcn 2006-2010
  • El 2013 es va aprovar el Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016
  • Ara s’inicia l’elaboració del Pla Jove 2017-2020

Perquè el moviment associatiu juvenil (MAJ) de la ciutat hi ha de participar?

bcnesbona quadratAl llarg de la història, la majoria d’entitats juvenils de la ciutat han participat de l’elaboració dels respectius Plans Joves a través del Consell de la Joventut de Barcelona, el qual ha articulat diversos processos participatius per a recollir les propostes del moviment associatiu juvenil de la ciutat en els diferents àmbits que treballen. Per elaborar l’últim Pla (2013-2016), hi van participar més de 70 entitats juvenils, a través de grups de treball, sessions de treball a 5 dels 10 districtes de la ciutat amb entitats de base del territori i de les Trobades d’Entitats.

Aquesta participació es va traduir en les «249 propostes de les associacions juvenils per la ciutat que volem» de les quals, al voltant del 40% van ser incloses al Pla Jove. Un Pla Jove ha de guiar les polítiques per fer front a les necessitats, problemàtiques, inquietuds, demandes i desitjos de la joventut i les entitats juvenils de Barcelona. És per això imprescindible que s’articuli un procés participatiu on es reflexioni, debati i es recullin totes aquelles propostes que les entitats consideren imprescindibles per fer de Barcelona una ciutat inclusiva amb la seva joventut.

Com hi pot participar el MAJ?

Hi pot participar tot el MAJ, totes les entitats i col·lectius juvenils, ja que pensem que com més
entitats hi participin, més representatives i completes seran les propostes que es recullin.

En primer lloc, es podrà participar d’aquest procés a través de tots els Grups de Treball del CJB, on
es valoraran les propostes fetes anteriorment i se n’incorporaran de noves, entenent que els
diferents GTs (i per tant les entitats que hi participen) són experts en l’àmbit d’actuació juvenil que
aborden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn segon lloc, es presentaran i discutiran les propostes sorgides a les Trobades d’Entitats, propiciant que totes les entitats, de tots els àmbits, puguin opinar sobre totes les propostes que s’hagin fet des dels GTs. L’objectiu d’aquesta posada en comú és que el MAJ pugui dir la seva sobre tots els aspectes que ens afecten com a joves i com a entitats juvenils -més enllà de l’àmbit en que treballa cadascuna de les entitats-.

Finalment, hi ha una tercera via de participació per a tots i totes aquelles que no hagin pogut assistir als diferents Grups de Treball. En aquesta mateixa pàgina web trobareu un formulari on podreu traslladar-nos també les vostres propostes de manera virtual.

El procés participatiu s’ha d’acabar de definir, ja que també cal conéixer quina implicació i participació hi vol tenir el MAJ, però en tot cas, és imprescindible entendre que aquest procés o serà de les entitats, o no serà!