Publicacions

Guia Un món de mons

30 octubre 2016

Un mon de mons_impremta-1El Consell de la Joventut de Barcelona ha editat una nova guia plena de recursos per incorporar la perspectiva intercultural a les entitats educatives.

Aquest nou recurs, específicament dirigit a caus i esplai, ofereix un seguit de consells i activitats per treballar la interculturalitat a través de joc. Així, la guia comença introduint què és la perspectiva intercultural i els principis en els quals es basa. També explica què aporta incorporar aquesta visió intercultural en els caus i els esplais i dóna una sèrie d’eines per aconseguir-ho: formacions fetes a mida que podeu demanar directament al CJB, activitats concretes adreçades a infants i joves, i altres dinàmiques dirigides als monitors i caps per reflexionar sobre la interculturalitat.

Descarrega la guia Un món de mons