Publicacions

Sacsegem la ciutat: reivindicacions de l’associacionisme juvenil per a Barcelona

10 febrer 2017

portada llibreEl llibre Sacsegem la ciutat: reivindicacions de l’associacionisme juvenil per a Barcelona exposa totes les demandes que es van recollir en el procés participatiu “O te’l fas o te’l fan” creat per a que totes les entitats juvenils de Barcelona puguéssin generar discurs i fer propostes per poder-les incorporar en un futur pla director de polítiques de joventut a Barcelona. Durant aquest procés, diferents entitats es van reunir a Grups de Treball temàtics per fer una diagnòsi del context actual de la ciutat i elaborar propostes concretes de millora. Així, el llibre presenta aquestes propostes dividides en un total de 16 blocs temàtics.

A banda del procés participatiu O te’l fas o te’l fan, també han nodrit aquest document altres processos com la negociació del Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat, la Mesura de Govern de suport a l’associacionisme educatiu o l’Enquesta sobre lestat dels locals dels caus i esplais. Al final de document s’especifica de quina manera es portarà a terme l’avaluació del seu impacte i les fons bibliogràfiques que s’han fet servir per la seva elaboració.

Descarrega en PDF: Sacsegem la ciutat!