Publicacions

Solucions alternatives d’habitatge

20 gener 2015

L’emancipació és clau per al desenvolupament de totes les persones. Formar-se, viure experiències, emprendre projectes personals i professionals i viure fora de la llar familiar forma part del creixement vital del jovent. El context, però, no és favorable a cap dels eixos que conformen aquesta emancipació i dificulta la sortida de casa. Emancipar-se és cada cop més complicat, sobretot perquè els costos de l’habitatge no són accessibles per a un jovent que, en la seva majoria, no té treball o que el que té és temporal i precari.

Hem elaborat 7 fitxes de “Solucions alternatives d’habitatge” on estan descrites aquestes noves maneres d’emancipar-se amb les facilitats i dificultats que les defineixen. També recullen experiències reals per entendre tant la filosofia com el funcionament que hi ha darrera d’aquests nous models que apareixen amb l’ambició d’incidir i transformar la societat.

Descarrega en PDF Les fitxes Solucions alternatives d’habitatge