Notícies

No al feminicidi! Prou terrorisme masclista!

Categories: General Notícies Posicionaments

21/09/2015

Avui, 21 de setembre, ens trobem totes de nou per denunciar els casos de violència patriarcal que persisteixen en la nostra societat.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), plataforma que aplega una setantena d’entitats juvenils de la ciutat, ens afegim a totes aquelles persones i entitats que denuncien el terrorisme masclista, perquè són les relacions històricament desiguals entre dones i homes les que, any rere any, es tradueixen en un lamentable nombre de casos de violència masclista, intolerables petjades dramàtiques que marquen la nostra societat. (…)

Cal anar en compte amb no menystenir l’abast de la qüestió: la violència de gènere és present també entre el jovent actual, per molt que ens desenvolupem en una societat que es presenta com a igualitària i que no discrimina per raó de sexe-gènere. Més encara: es detecta un augment d’aquestes violències, en edats cada vegada més prematures. Tot i el considerable avenç formal en l’equiparació de drets, segueixen existint uns patrons culturals, socials i institucionals que condicionen el futur desenvolupament dels i les joves. A més a més, cal estar alerta també a les xarxes socials i altres eines digitals, on els i les joves es relacionen activament i reprodueixen els rols de gènere desiguals imperants a la societat. Aquests entorns digitals atorguen a les persones agressores una sensació d’impunitat i una major capacitat de control i alhora poden tenir efectes especialment negatius en el procés de construcció identitària de les joves que en són víctimes.

L’escola, la família i els espais d’educació no formal, continuen sent els principals agents de socialització de les nenes i els nens. Tant a l’escola, com a les associacions d’educació en el lleure, aprenen a relacionar-se amb la resta, a trobar contenció afectiva, a treballar el seu autoconeixement i autoestima, a fonamentar els seus valors ètics, etc. Tots aquests agents junts podem i hem de ser motors de canvi social. Considerem que la prevenció i l’educació en valors com ara la igualtat, el respecte, el reconeixement i el diàleg ha de començar ja en les escoles de primària per acabar de consolidar-los a la secundària. Per això, creiem que es necessària la formació dels i les professionals de l’educació per a que puguin desenvolupar accions directes en els centres educatius, una formació que s’hauria d’oferir, també, a totes aquelles persones que, des de l’associacionisme, col·laboren amb l’educació en el lleure. (…)

 

Des del Consell de la Joventut de Barcelona, reclamem:

 • Incloure, en els projectes educatius, temes de coeducació i igualtat.
 • Desenvolupar, conjuntament amb tots els àmbits educatius, estratègies per a la prevenció, la detecció i la sensibilització de la violència contra les dones incidint, especialment, en el col·lectiu d’infants, adolescents i joves.
 • Educar en la igualtat des de les edats més primerenques, ja que l’autoimatge i l’autoconcepte es comencen a construir des de poc després del naixement.
 • Que l’escola esdevingui un referent pel que fa a l’educació no sexista i en la prevenció de la violència contra les dones, a través de la formació de gènere al professorat, creant materials específics segons les edats de l’alumnat i garantint llibres de text amb una perspectiva de gènere.
 • No segregar l’alumnat de les escoles per sexes.
 • Reivindicar el lleure (temps d’oci, esport, contes populars…), amb continguts no estereotipats, i donar més difusió a les campanyes sobre el joc i la utilització de joguines no sexistes com a forma de prevenció de la violència masclista. Oferir formació de qualitat i gratuïta per a les persones que participen en l’educació en el lleure.
 • Treballar, des dels mitjans de comunicació, el llenguatge i la imatge no sexista de les dones i visualitzar la diversitat de models de família als mitjans de comunicació.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona, ens comprometem a:

 • Incentivar la participació de les dones en els òrgans de decisió i espais de participació del CJB.
 • Oferir formació gratuïta i de qualitat a joves membres d’associacions juvenils, fent especial èmfasi a monitors/es i caps per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el treball amb infants i joves que es realitza a les entitats educatives.
 • Realitzar formacions internes per tal d’ampliar coneixements i dotar d’eines que permetin la reflexió al voltant d’actituds quotidianes i qüestions relacionades amb el gènere.
 • Vetllar per l’ús del llenguatge no sexista dins i fora del CJB.
 • Vetllar per a l’elaboració i compliment de projectes educatius que tinguin en compte la coeducació.
 • Desenvolupar recursos que convidin al jovent a reflexionar sobre la seva vida, les emocions, les seves relacions, la sexualitat o el propi cos, entre d’altres, com a eines clau per al foment de relacions igualitàries, respectuoses i no violentes.

 

Totes nosaltres seguirem combatives, denunciant i lluitant contra aquesta societat patriarcal i discriminatòria.

NO AL FEMINICIDI! PROU TERRORISME MASCLISTA

 

Llegiu el posicionament complert aquí.

Contingut relacionat