Notícies

Manual UP: Perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per entitats

Categories: General Notícies Recursos

22/02/2017

element_1486057905Des de Torre Jussana s’ha editat un nou Útil Pràctic, el “Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats”, elaborat pel Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) de la Regidoria de Feminismes i LGTBI. Aquesta nova publicació es pot descarregar aquí i té per objectiu oferir a les entitats de la ciutat un material pràctic en matèria d’igualtat de gènere, adaptat a les seves necessitats, tant en el funcionament intern com pel que fa a les activitats i projectes que impulsen.

Els continguts s’agrupen en 3 grans blocs temàtics:

La igualtat: conceptes bàsics i fonaments legals. S’exposa què s’entèn per gènere, per què és important abordar-ne la seva perspectiva, com es socialitza, què s’entén per igualtat i per discriminació per motius de gènere, i es contextualitza el concepte en l’àmbit de les entitats.

Informació i eines per tal que les entitats puguin incorporar la perspectiva de gènere en els seus plans estratègics i projectes, en el qual es fa especial èmfasi en la comunicació i el llenguatge no sexista i es donen algunes recomanacions en aquest sentit.

Continguts teòrics i tècniques metodològiques sobre mesures per fomentar la igualtat, així com la definició i les fases per d’elaboració d’un  prevenció i intervenció en situacions d’assetjament, usos del temps i apoderament de les dones dins de les associacions.

Es poden consultar i descarregar els altres manuals “Útil Pràctic” de Torres Jussana en aquest enllaç.

Contingut relacionat