Notícies

Balanç de Gènere de la 53ª AGO del CJB

Categories: General Notícies

20/03/2018

Acord amb els valors d’igualtat entre gèneres i d’apoderament de dones i altres identitats oprimides, el CJB publica un any més l’informe sobre intervencions a la seva Assemblea segons identitat de gènere.

A continuació, trobareu el temps total parlat per persones que s’identifiquen com a homes o com a dones, així com el nombre d’intervencions fetes per cada gènere i la mitjana de la intervenció. Malauradament, un any més no compten amb cap persona intervenint que no s’identifiqui amb cap dels dos gèneres binaris.

000

Des de la mesa de l’Assemblea, s’han comptat un total de 34 intervencions entre les quals el percentatge d’homes i dones ha estat gairebé empatat. Tot i així, cal destacar que les intervencions dels homes, tot i ser minoria a la taula, han estat gairebé el triple de llargues que les de les companyes que s’identifiquen com a dona.

Això es podria deure a que l’explicació dels pressupostos i del balanç, de més de 14 minuts en total, ha estat duta a terme per la gerència, exercida per un home en absència de la tresorera, però si treiessim la intervenció de gerència, els temps haurien quedat amb 22 minuts per les dones i 33 pels homes. Així doncs, parlen més ells tot i estar en minoria.

infografia debat resolucions

En aquest apartat hem comptat les intervencions de les persones representants d’entitats que eren entre el públic, i comporta tant les esmenes fetes en veu alta i el debat generat davant les resolucions, com les aportacions fetes al torn obert de paraula. Així doncs, van parlar vint homes i setze dones i, a més, les intervencions d’ells van superar en 16 segons de mitjana les d’elles.

Tot i que la diferència no sigui abismal i millori les marques d’Assemblees prèvies, ens agradaria destacar la situació donada al debat sobre les resolucions Defensem l’associacionisme i Pels drets de la Ciutadania a Catalunya. Van intervenir un total de 16 homes front a 7 dones del públic, mentre que totes dues resolucions eren presentades i defensades per un home des de la mesa, el que va donar lloc a dos debats molt masculinitzats.

infografia acte públic

Finalment, l’acte públic ha estat molt feminitzat, amb un temps tant total com de mitjana d’intervencions femenines que triplica el de masculines. Això sí, no és cap sorpresa si tenim en compte que les principals intervencions van venir de la representant de l’Ajuntament a l’acte, Laia Ortiz; la presentadora de l’Assemblea, Cèlia Nisarre; i la nova Presidenta del Consell, Beatriz Blanco; totes elles dones. El que demostra que l’apoderament i la representativitat als càrrecs ajuda a fer efectiva la igualtat.

En resum…
Considerem que, un any més, hem tingut una Assemblea on primen les veus masculines, que fan més intervencions i més llargues, i que les persones que s’identifiquen com a home tenen més tendència a ocupar els debats. Així doncs, de cara a properes Assemblees es fan les següents recomanacions:

· Recordar des de la mesa, a l’inici del debat, que les intervencions per repetir el que ja ha dit una altra persona no son necessàries, que s’ha d’intentar ser el més breu possible i que, si de la mateixa entitat hi ha una dona representant, seria més convenient deixar-la parlar a ella.

· En cas de que un debat o intervenció s’estigui masculinitzant, crear alguna mena de llenguatge amb signes que el públic poda fer servir per donar a entendre a la persona o persones que debatin que potser estan copsant l’espai.

· Posar com a condició que, com a mínim, una de les dues persones que enviïn com a representants de les entitats no s’identifiqui com a home, sempre i quan sigui possible entre els seus recursos humans.

Contingut relacionat