Notícies

Avalua l’equitat de gènere al teu lloc de treball

Categories: General Notícies Recursos

26/03/2018

Equitest, Qüestionari d’Autoavaluació per a la Igualtat a l’Empresa, és la nova eina de suport en línia de l’Ajuntament de Barcelona dirigida a aquelles empreses que volen millorar la seva gestió incorporant mesures de foment de la igualtat entre dones i homes.

A través d’un qüestionari d’autodiagnosi, es coneixeran els conceptes clau que sustenten la igualtat de gènere, s’identificaran les potencialitats i oportunitats de millora, i es rebran recomanacions expertes sobre el tipus de mesures que millor s’adapten a cada situació.

Incorporar la igualtat entre dones i homes diu molt d’una empresa. Diu molt de tu.

Contingut relacionat