Notícies

Millora la perspectiva feminista i les cures de la teva entitat amb la nova guia de LaFede.cat

Categories: Notícies Recursos

11/03/2019

Lafede.cat, que agrupa 117 organitzacions que treballen en l’àmbit de la justícia global, la cooperació al desenvolupament i la defensa i promoció dels drets humans i la pau, publica la guia ‘Perspectiva feminista i ètica de la cura, Guia d’autodiagnosi per a organitzacions socials‘.

Aquesta és una eina per a organitzacions socials per tal d’acompanyar processos transformadors de les entitats, reflexionar sobre com posar les cures al centre i incloure la perspectiva feminista de forma transversal en tots els àmbits.

Així doncs, la guia es divideix en 6 eixos diferents: Valors hegemònics, Conflictes, relacions i emocions, Participació i democràcia, Organització dels treballs i les tasques, Conciliació i corresponsabilitat i Assetjament sexual i per raó de sexe. Dintre de cada eix, s’hi poden trobar diferents apartats, des d’alguns més teòrics i de context de cada tema a exercicis pràctics i eines per a l’autodiagnosi.

D’aquesta manera, les entitats que comencin a treballar amb aquesta eina podran examinar com ha estat, fins ara, la inclusió de la perspectiva feminista i de les cures a cadascun d’aquests àmbits, què cal millorar i com anar avançant en aquest sentit.

Contingut relacionat