Dades generals

Hi ha diverses entitats i institucions de referència que efectuen una recollida exhaustiva de dades estadístiques que posen a disposició de la població. Aquí trobeu un recull d’aquests espais amb la voluntat d’agilitzar la cerca de dades estadístiques d’interès a totes aquelles persones i entitats que ho necessitin.

Institut Català de les Dones

Recull de dades estadístiques sobre la situació de les dones en diversos aspectes com les violències de gènere, l’àmbit laboral, l’educació, la salut o l’àmbit familiar i de la llar, entre d’altres. Més informació en aquest enllaç.

Institut per l’estudi i la transformació de la vida quotidiana (IQ)

Posa a disposició pública un conjunt de 300 indicadors estadístics escollits de manera rigorosa que permetran aproximar-se sistemàticament a la realitat catalana recent des d’una mirada no androcèntrica.

European Youth Forum

Altrament anomenat Fòrum Jove Europeu, és una plataforma d’organitzacions juvenils europees que edita molts estudis i informes sobre la joventut en tots els aspectes de la seva vida, incloent aquells centrats en casos de discriminació per motius, entre d’altres, de gènere.

Observatori Català de la Joventut (OCJ)

Trobareu publicacions trimestrals sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya i enquestes a persones joves de tot el territori català.

Institut d’Estadística de Catalunya

Al web de l’IDESCAT s’hi recullen un ampli ventall de dades, entre les quals s’hi inclouen xifres de demografia, treball, qualitat de vida o gènere.

Ajuntament de Barcelona

Al seu web trobareu dades estadístiques sobre la ciutat, dades demogràfiques, econòmiques i laborals. D’altra banda, l’Ajuntament acaba d’editar l’Enquesta de joves 2015, disponible en aquest enllaç.