Dades sobre l’àmbit laboral

Hi ha diverses entitats i institucions de referència que efectuen una recollida exhaustiva de dades estadístiques que posen a disposició de la població. Aquí trobeu un recull d’aquests espais amb la voluntat d’agilitzar la cerca de dades estadístiques d’interès a totes aquelles persones i entitats que ho necessitin.

Organització internacional del treball (OIT)

Des de la OIT elaboren cada any informes sobre la situació laboral de diferents països, centrant-se en cada edició en aspectes com l’estructura salarial,

Consell Econòmic i Social de Barcelona

El CESB és un òrgan de diàleg en els àmbits econòmics, socials i pressupostaris que elabora múltiples informes en relació al treball, entre els quals n’hi ha d’específics sobre la situació laboral del jovent i la situació de les dones en el mercat de treball a la ciutat.

AVALOT – Joves de la UGT de Catalunya

Publicació periòdica d’informes sobre la situació laboral dels i les joves, fent especial incís en la situació d’aquelles persones que s’han vist obligades a exiliar-se a l’estranger.

Acció Jove – Joves de CCOO

Publicació periòdica d’informes sobre la situació laboral dels i les joves, així com també de la situació precària en la que es poden trobar les dones joves. També hi podreu trobar una guia sindical sobre la violència masclista a la feina, editada per Comissions Obreres.